W parku noży możesz ubezpieczyć swoją przesyłkę. maksymalnie do 1500 euro, na wypadek uszkodzenia lub utraty zakupionego produktu.

Następnie w łatwy sposób kupujesz ubezpieczenie dostawy. Aby wykupić ubezpieczenie przesyłki wystarczy zaznaczyć formularz jak na poniższym obrazku.

ass

Po sprawdzeniu formularza ubezpieczenia transportowego zostanie on automatycznie dodany do koszyka podczas realizacji transakcji, a następnie zostanie uwzględniony w podsumowaniu zamówienia.

Ubezpieczenie dostawy dotyczy pojedynczej przesyłki i nie przewiduje udziału własnego. Obejmuje utratę, uszkodzenie, kradzież, ale nie jest to możliwe w przypadku innych polis ubezpieczeniowych.

W celu ważności ubezpieczenia na dostawę produktu, użytkownik musi sprawdzić liczbę dostarczonych paczek, która musi odpowiadać liczbie wskazanej na dokumencie przewozowym oraz czy opakowanie jest nienaruszone w momencie dostawy. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona lub pęknięta, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zakwestionować przesyłkę, przyjmując przesyłkę z rezerwą oraz opisać stwierdzoną nieprawidłowość na dokumencie dostawy kuriera.