INFORMACJA

   

Aby zapewnić przejrzystość i prawidłowe wykorzystanie wrażliwych danych na stronie www.knifepark.com, poniżej opisujemy, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane. Administrator danych może w każdej chwili zmienić politykę prywatności, informując o zmianach poprzez aktualizację tej strony. Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności za każdym razem, gdy wchodzi do parku noży. Użytkownik, który nie zamierza zaakceptować polityki prywatności, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z parku nożowego, a Ty możesz skontaktować się z obsługą klienta, aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

Zarejestrowany użytkownik, wchodząc na swoje konto, może przeglądać swoje dane osobowe zebrane przez Knife Park, łącząc się ze stroną „RODO – Moje dane osobowe” i pobierając kopię w formacie PDF lub CSV i ewentualnie żądając usunięcia swoich danych.

  

 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Podmiotem przetwarzającym dane wrażliwe jest osoba, która wskazuje cele przetwarzania danych osobowych. Jeśli chodzi o witrynę Knifepark.com, administratorem danych osobowych jest Diego Quattrone, z siedzibą pod adresem Via Eduardo De Filippo 119 Rzym, numer VAT 15114351008 e REA: RM1568762.

  

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Miejscem przetwarzania danych osobowych jest Rzym, gdzie danymi opiekują się pracownicy techniczni Knife Park lub technicy zewnętrzni wezwani do prac konserwacyjnych. Zarządzanie i przechowywanie danych osobowych przesyłanych do Knife Park odbywa się na serwerach zlokalizowanych na terenie UE.

  

CIASTECZKA

Kiedy wysyłasz swoje dane osobowe do Knife Park, wysyłając zamówienie lub rejestrując się, te dane osobowe są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. W przypadku zakupu za pomocą kart kredytowych numery tych kart nigdy nie zostaną zapisane. Dane kart kredytowych są zarządzane wyłącznie przez instytucje bankowe wykorzystywane podczas realizacji transakcji. Knife park używa plików cookie, aby przyspieszyć przeglądanie. Pliki cookie służą do przechowywania niektórych informacji dotyczących preferencji użytkownika.

  

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES PRZEZ KNIFE PARK

Pliki cookies nie rejestrują żadnych danych osobowych, a zbierane dane są anonimowe. Pliki cookie można w każdej chwili zablokować lub usunąć za pomocą ustawień swojej przeglądarki, należy jednak pamiętać, że w przypadku zablokowania plików cookie strona internetowa może nie działać poprawnie.

  

PLIKI COOKIES OSÓB TRZECICH

Użytkowników informuje się, że Knife Park korzysta z plików cookie podmiotów trzecich. Strona korzysta z analitycznych plików cookies (Google Analytics). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html;

Pamiętaj, że dane te są zbierane anonimowo. Korzystanie z plików cookie stron trzecich jest regulowane przez te same strony trzecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat ich wykorzystania, zapoznaj się z ich stronami w polityce prywatności.

Facebook

Information: https://www.facebook.com/help/cookies/;

Instagram

Information: https://help.instagram.com/519522125107875;

Youtube

Information: http://www.google.com/policies/privacy/;

Pinterest

Information: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy;

Google+

Information: https://policies.google.com/privacy?hl=it;

PayPal

Information: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full;

Stipe

Information: https://stripe.com/it/privacy;

  

BLOKUJ PLIKI COOKIE

Użytkownik może w każdej chwili zablokować lub zaakceptować pliki cookies, modyfikując ustawienia w swojej przeglądarce. Dane zebrane za pomocą plików cookies są przechowywane maksymalnie przez okres dwudziestu dni.

  

METODY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przesyłane do Knife park są zbierane przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi i przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Knife Park stosuje środki bezpieczeństwa zapobiegające utracie przetwarzanych danych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Knife Park wykorzystuje Twoje dane do różnych celów, na przykład:

  • Zawieranie umów; (Umowa sprzedaży, fakturowanie, dostawa produktu, gwarancja, komunikacja serwisowa).

  • Usługa pomocy;

  • Marketing bezpośredni; (promocje dla konsumentów, promocje dla klientów komercyjnych, marketing za pośrednictwem poczty e-mail z naszą witryną).

  • Obrona w przypadku sporów prawnych;

 

JAKIE PRAWO MAMY DO WYKORZYSTYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Knife Park wykorzystuje Twoje dane na podstawie Twojej zgody, przesyłając nam swoje dane akceptujesz politykę prywatności. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz odwołać przetwarzanie danych osobowych, wysyłając zapytanie do obsługi klienta.

a)      Przesłanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

b)      Przesłanie Twoich danych pozwala nam wywiązać się z obowiązków prawnych.

c)      Przesłanie Twoich danych umożliwia nam prowadzenie zgodnej z prawem działalności gospodarczej.

d)      Przesłanie Twoich danych pozwala nam odpowiedzieć na Twoje prośby.

  

KIEDY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

Twoje dane nie będą udostępniane. Twoje dane będą udostępniane wyłącznie w celu umożliwienia nam wykonania naszej pracy w następujących przypadkach:

  1. Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom, przewoźnikom, spedytorom i centrom usługowym;

  2. Twoje dane mogą być udostępniane naszym partnerom biznesowym;

  3. Twoje dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, gdy wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne;

  4. Twoje dane mogą być udostępniane naszym profesjonalnym konsultantom, takim jak instytucje kredytowe, prawnicy lub doradcy podatkowi;

  

DANE OSÓB NIELETNICH

Nie zbieramy celowo danych dzieci. Dlatego zalecamy rodzicom monitorowanie korzystania z naszych usług przez ich dzieci.

 

JAK DŁUGO TWOJE DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE W KNIFE PARK?

Twoje dane są przechowywane w naszym serwisie przez czas niezbędny do prowadzenia naszej działalności. Jakie są kryteria?

Czy masz u nas aktywne konto? W takim przypadku będziemy przechowywać Twoje dane do czasu zażądania usunięcia konta. (Pamiętaj, że w każdej chwili możesz poprosić o usunięcie konta za pośrednictwem działu obsługi klienta).

OCHRONA DANYCH

 

W celu ochrony Twoich danych Knife Park stosuje system bezpieczeństwa wymagany przez przepisy o ochronie danych osobowych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W swoim osobistym obszarze na Knife Park, wchodząc na stronę „RODO – moje dane osobowe”, możesz przeglądać zbiór danych, które są automatycznie zapisywane przez Knife Park, pobrać kopię w formacie PDF lub CSV lub zażądać anulowania, wycofania zgody na przetwarzanie danych.

JAKIE SĄ TWOJE OBOWIĄZKI?

Obowiązkiem użytkownika jest prawidłowe podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i dostarczenia produktu.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument określa politykę prywatności serwisu. Niniejszy dokument może zostać zmieniony w dowolnym momencie, jeśli są to istotne aktualizacje, zostaną one zgłoszone użytkownikowi, który wyraził zgodę, odpowiednimi powiadomieniami. Dokument został zaktualizowany w dniu 8.01.2022 zgodnie z rozporządzeniem UE nr. 2016/679.

W przypadku pytań możesz skontaktować się z obsługą klienta. W celu zagwarantowania prawidłowej interpretacji Polityki Prywatności przetłumaczonej na język angielski, należy pamiętać, że w przypadku sporów prawnych, Polityka Prywatności sporządzona w języku włoskim będzie uważana za obowiązującą.